KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO
KLUB KOBIET RYNKU FINANSOWEGO

Przed nami dziewiąte już spotkanie w ramach Klubu Kobiet Rynku Finansowego - inicjatywy mającej na celu stworzenie przestrzeni dla profesjonalistek oraz profesjonalistów. Klub Kobiet Rynku Finansowego to również szereg ciekawych wystąpień ekspertów zajmujących się bardzo zróżnicowaną tematyką zawodową. 

Wystąpią: Eleanor Kigen, CFA, niezależna analityk inwestycyjna z Kenii, oraz Monika Kapłan, globalna dyrektor ds. marketingu w spółce LPP. 

marzec 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
listopad 2018 r. Przejdź do strony wydarzenia »
luty 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
kwiecień 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
maj 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »
wrzesień 2019 r. Przejdź do strony wydarzenia »

PROGRAM

 

Miejsce: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Data: 21 listopada 2019 r. (czwartek)

18:00 Rozpoczęcie i powitanie gości
Przedstawiciel Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

18:10 Wystąpienie: Eleanor Kigen, CFA
Temat: Africa: Her Women and Her Markets

18:40 Wystąpienie: Monika Kapłan, globalna dyrektor ds. marketingu, LPP S.A.
Temat: Fashion Marketing: Artyści i Analitycy 

19:20 Sesja Q&A

19:30 Networking

PRELEGENCI
Podczas spotkania wystąpią
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związany od początku swojej drogi zawodowej.

W 1994 r. rozpoczął pracę w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego), gdzie od roku 1997 sprawował funkcję Wicedyrektora Departamentu Prawnego, a w latach 2000 - 2005 zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego. W latach 1999 - 2004 był członkiem Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Funkcję Prezesa Zarządu IZFiA pełni od 1 lipca 2005 roku. W okresie luty-sierpień 2008 roku był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Równolegle prowadzi pracę naukowo - dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, która w znacznej mierze dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jest autorem licznych publikacji dotyczących rynku kapitałowego.

Prezes Marcin Dyl jest również członkiem Europejskiego Instytutu Prawa (ELI), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepszych europejskich prawników. W 2016 roku został powołany do Zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta zajmującego się propozycjami zmian ustawy dotyczącej kredytów w walutach obcych. Prywatnie - zapalony brydżysta i szachista.

Członek Zarządu Giełdy Papierow Wartościowych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako Analityk Giełdowy w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje managerskie, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek zespołu doradczego.

 

Prezes CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Eleanor Kigen is a highly talented and accomplished financial services professional with a background in investment analysis and appraisal of investment opportunities, building financial models, preparing forecasts, writing reports and monitoring performance of portfolio companies. 

She is a CFA Charterholder, a Summa Cum Laude graduate in Business Administration and an Executive MBA graduate. In addition, she is a CFA Certified Ethics trainer with the CFA Institute and holds a French language diploma (Diplôme d’études en langue française (DELF B2)).

Her career began in the oil industry at Shell/BP before she delved into the finance and investments world as an investment analyst in Kenya and South Africa at African Alliance and Transcentury. She worked as a Head of Research at Faida Investment Bank before she became the President of the CFA Society East Africa. She was instrumental in getting the society registered and running. The society won many accolades including Most Outstanding Society during her tenure. She has also worked for Pesapal Limited as a Finance Director.

During her free time, she enjoys reading especially about Africa, working out at the gym and listening to music.

Monika Kapłan ma wieloletnie doświadczenie w marketingu, od 2007 r. jest związana z firmą LPP S.A. W latach 2007-2012 była odpowiedzialna za strategię takich marek Reserved, Cropp, House i Mohito. Następnie rozwijała własną agencję Pink Cigarette i kreowała strategię dla innych polskich brandów. Od 2017 r. objęła stanowisko dyrektora ds. marketingu w marce Reserved.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dla prawidłowego wypełnienia formularza konieczne jest wypełnienie pól oznaczonych (*)

ORGANIZATORZY
W przypadku pytań skontaktuj się z organizatorami

Stowarzyszenie CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest jednym z najmłodszych stowarzyszeń członkowskich międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland jest stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami.

Kontakt:
Monika Grabek
Executive Director

Tel. 668 870 211
e-mail: monika.grabek@poland.cfasociety.org
www.cfapoland.org

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Za kilka miesięcy reprezentacja rynku funduszy obchodzić będzie swoje 20- lecie. W funduszach inwestycyjnych w Polsce na koniec września 2017 r. zgromadzone było ponad 263 miliardy zł.

Kontakt:
Ewa Madej
Dyrektor ds. Komunikacji

Telefon komórkowy: 783 590 814
Email: emadej@izfa.pl
www.izfa.pl

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz określa stopy referencyjne WIBOR i WIBID. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl.

Kontakt:
Adrianna Rzeplińska

Telefon komórkowy: 665 350 364
Email: Adrianna.Rzeplinska@gpw.pl 

www.gpw.pl

PARTNER MEDIALNY
PARTNER